d’abril 10, 2007

Capacitats, habilitats, competències

Ens preguntem si els estudiants de la Facultat, si qualsevol universitari es podria permetre renunciar a l'ús de la tecnologia en el seu dia a dia com a estudiant.

Sabem que tots ells escriuen amb processadors de textos, llegeixen textos (acadèmics o no) a la Xarxa; naveguen seguint el seu propi camí de lectura per documents hipertextuals; interpreten la informació a la que accedeixen;

Sabem també que molts es comuniquen amb altres persones (amics, companys, professors) gràcies al correu electrònic o a la missatgeria instantània; registren i organitzen i emmagatzemen allò que els hi resulta interessant; consulten enciclopèdies digitals per ampliar els seus coneixements;

Pretenem que es formulin preguntes; que cerquin amb eficiència; que argumentin les seves concepcions en fòrums; que trobin sentit a les dades; que millorin les seves habilitats comunicatives; que exposin un tema amb claredat; que ajudin als companys

Ens sentim responsables de que siguin capaços de trobar fonts d'informació pertinents; de contrastar diverses fonts; de produir coneixement; de cercar sentit als fets; de col·laborar amb d'altres en projectes comuns; de participar activament en la societat del segle XXI; de valorar la influència de la tecnologia en les seves vides i criticar de forma constructiva aquesta influència.

En definitiva, volem que aprenguin; que es formin com a persones i com a professionals competents amb el suport de les Noves Tecnologies de la Informació i de la Comunicació.